Đào hồng đơn

Lượt xem: 1094

Các thành phần chính trong Đào Hồng Đơn bao gồm: – Kwao Krua Trắng (Pueraria mirifica) 200 mg – Soy isoflavone 150 mg – Saw palmetto 10 mg – Angelica sinensis 10 mg – Collagen 100 mg

004077
Liên hệ
Liên hệ